IoT

مدولاسیون طیف گسترده LoRa
Sep 29, 2017 No Comments In LoRa - LoRa By
مدولاسیون LoRa   مدولاسیون chirp spread spectrum-CSS در سال ۱۹۴۰ برای کار در رادار ساخته شد. در ابتدا کاربرد آن در صنایع نظامی و کاربرد های امنیتی راه اندازی شد و پس از آن در سال ۱۹۹۷ برای بخش تجاری مورد بررسی قرار گرفت. در این مدت بهبود زیادی ...
ادامه مطلب
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.