کنتور آلتراسونیک خانگی

کنتور آلتراسونیک انرژی
بدون دیدگاه در کنتور آلتراسونیک خانگی
اطلاعات پایه کنتور آلتراسونیک انرژی درخط <ul> <li>مدل: SIME-001</li> <li>کاربرد اصلی: انرژی</li> <li>سنسور: تیوپ / فلنج در خط</li> <li>نوع: فلومیتر آلتراسونیک</li> <li>روش اندازه گیری: ترانزینت تایم</li> <li>بستر ارتباطی: ایزولاسیون نوری</li> <li>پروتکل ارتباطی: PLC), M-Bus, Modbus)</li> <li>دقت: ±۱٫۵ FS</li> <li>سایز: DN10-40</li> <li>کاربرد: کنتور اصلی و تفکیک</li> <li>محیط اندازه گیری: مایع</li> <li>ویژگی: محاسبه جریان و حجم</li> <li>رنگ: قرمز، مشکی</li> <li>کلاس محیطی: Class B & C</li> <li>ملاحظات: ۱۵mm-40mm ...
Read More
کنتور آلتراسونیک گازکنتور آلتراسونیک گازکنتور آلتراسونیک گاز
کنتور آلتراسونیک گاز
بدون دیدگاه در کنتور آلتراسونیک خانگی
اطلاعات پایه کنتور آلتراسونیک گاز درخط <ul> <li>مدل: SIMG-001</li> <li>کاربرد اصلی: گاز</li> <li>سنسور: تیوپ / فلنج در خط</li> <li>نوع: فلومیتر آلتراسونیک</li> <li>روش اندازه گیری: ترانزینت تایم</li> <li>بستر ارتباطی: ایزولاسیون نوری</li> <li>پروتکل ارتباطی: PLC), M-Bus, Modbus)</li> <li>دقت: ±۱٫۵ FS</li> <li>سایز: DN10-40</li> <li>کاربرد: کنتور اصلی و تفکیک</li> <li>محیط اندازه گیری: گاز</li> <li>ویژگی: محاسبه جریان و حجم</li> <li>رنگ: سفید، مشکی</li> <li>کلاس محیطی: Class B & C</li> <li>ملاحظات: ۱۵mm-40mm gas ...
Read More
کنتور آلتراسونیک آبکنتور آلتراسونیک آبکنتور آلتراسونیک آب
کنتور آلتراسونیک آب
8 دیدگاه در کنتور آلتراسونیک خانگی
اطلاعات پایه کنتور آلتراسونیک آب درخط <ul> <li>مدل: SIMW-001</li> <li>کاربرد اصلی: آب</li> <li>سنسور: تیوپ / فلنج در خط</li> <li>نوع: فلومیتر آلتراسونیک</li> <li>روش اندازه گیری: ترانزینت تایم</li> <li>بستر ارتباطی: ایزولاسیون نوری</li> <li>پروتکل ارتباطی: PLC), M-Bus, Modbus)</li> <li>دقت: ±۱٫۵ FS</li> <li>سایز: DN10-40</li> <li>کاربرد: کنتور اصلی و تفکیک</li> <li>محیط اندازه گیری: مایع</li> <li>ویژگی: محاسبه جریان و حجم</li> <li>رنگ: آبی، مشکی</li> <li>کلاس محیطی: Class B & C</li> <li>ملاحظات: ۱۵mm-40mm gas meter</li> <li>جعبه بسته ...
Read More
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.